lada

Kunzová, Lada Mgr.

Hudební nauka a Hra na keyboard - vedoucí předmětové sekce hudební teorie

SPgŠ Most
PF UJEP – učitelství pro II. stupeň, obor český jazyk a literatura – hudební výchova

Náš tým - další členové

Facebook