O oboru dramaticky-obor-transp

 

Literárně-dramatický obor rozvíjí komunikační dovednosti žáka i jeho talent v oblasti herecké i přednesové. Kultivuje mluvený projev pomocí dechotvorných, artikulačních a intonačních cvičení.

Krom projevu verbálního probíhá i rozvoj v pohybových dovednostech žáka.

Neopomínáme ani práci s rytmikou.

Žáci se účastní divadelních představení, soutěží, přehlídek i literárních čtení.
LDO připravuje žáky pro navazující studium nejen na uměleckých školách.

Poskytujeme dětem možnost samostatného jevištního působení i mimo ZUŠ.

Fotogalerie a videa

Příspěvek na studium/školné

200,- Kč/měsíc – platí se na celé školní pololetí – v září 1 000,- Kč + v lednu 1 000,- Kč

Náborová videa na Youtube - stojí za to!!!

SLAM POETRY V ZUŠ

SLAM POETRY

SLAM POETRY

SLAM POETRY

SLAM POETRY

WIKIPEDIE    -      Slam poetry (v anglickém originále poetry slam, z anglického slam – bouchnout, prásknout) je performativní žánr autorské poezie, při kterém básníci předvádějí mluvenou poezii před publikem. Z kulturního hlediska se slam poetry vymyká dřívějšímu obrazu poezie jako elitářské nebo rigidní umělecké formy. Ačkoli se formáty mohou lišit, slamy jsou často hlasité a živé, s účastí publika, povzbuzováním a dramatickým projevem. [1]

Slam poetry vznikla v Chicagu v roce 1986, kdy se konala první slamová soutěž, jejímž cílem bylo přenést recitály poezie z akademické půdy mezi širší publikum. Za zakladatele žánru je považován Americký básník Marc Smith, původním povoláním zedník. Domníval se, že tehdejší básnická scéna je „příliš strukturovaná a zatuchlá“, a tak začal experimentovat – navštěvoval open mic básnická čtení a následně z nich vytvořil slamy zavedením prvku soutěže. [2]

Při hodnocení slamu se dbá na obsah i formu a přednes. Básníci mohou soutěžit jako jednotlivci nebo v týmech. Hodnocení se obvykle ujímá porota, která je zpravidla vybírána z publika, jindy je vítěz moderátorem určen pouze v závislosti na potlesku publika

 

 

Nejbližší akce ZUŠ

09
Pro
Krušnohorské vánoce Litvínov 2022
18:00 - 19:00
Náměstí Míru, Litvínov
10
Pro
Vánoční vystoupení- flétny
11:00 - 12:00
ITC Osek
13
Pro
KPH – Quasi trio – klarinet, violoncello, klavír
19:00 - 20:00
Zámek Valdštejnů Litvínov
14
Pro
Zimní veřejný koncert
18:00 - 19:00
Hlavní budova - 1.16 koncertní sál ZUŠ Litvínov
Zobrazit všechny
Věkové rozřazení žáků

 • Rozhodující je dosažený věk k 31.srpnu v roce přijetí do ZUŠ

  přípravný ročník pro I. stupeň
  PV 1. roč. – od 5 let (předškolní děti)
  PV 2. roč. – od 6 let (1.třída ZŠ) 

  I. stupeň ZUŠ
  1. roč. – od    7 let (2.třída ZŠ)
  2. roč. – od   8 let 
  3. roč. – od   9 let 
  4. roč. – od 10 let 
  5. roč. – od 11 let 
  6. roč. – od 12 let 
  7. roč. – od 13 let

  přípravný ročník pro II. stupeň
  PV II. stupně – od 14 let (pouze pro starší nástupy)

  II. stupeň ZUŠ
  1. roč. – od 15 let (1. ročník SŠ)
  2. roč. – od 16 let 
  3. roč. – od 17 let 
  4. roč. – od 18 let 

  SPD - studium pro dospělé (pouze denní forma studia SŠ, VOŠ a VŠ)
  1. roč. – od 19 let (1. ročník VOŠ, VŠ)
  2. roč. – od 20 let 
  3. roč. – od 21 let 
  4. roč. – od 22 let 

Naši absolventi 2022/2023

I. stupeň - 3 absolventi

 • Šístková Anna
 • Havlůj Vojtěch
 • Marešová Jana

 II. stupeň - 1 absolvent

 • Novák Aleš
Pedagogové literárně dramatického oboru

(pro detailní informace, kontakt a rozvrh pedagoga klikněte na jeho jméno)

Pšenková

Pšenková Jana, DiS.

dramatické oddělení
slamova-dobra.jpeg

Slámová, Dobra DiS.

Dramatické oddělení
lena-slamova.jpeg

Slámová, Lena

Dramatické oddělení - vedoucí oboru

Facebook