O oboru dramaticky-obor-transp

Literárně dramatický obor
„Opravdovým úspěchem není umění na jevišti, ale umění
vycházet s lidmi mimo scénu.“
Davis Sammy

Výuka v literárně-dramatickém oboru rozvíjí osobnost a osobitost. Dává žákům příležitost ke konstruktivnímu emocionálnímu vyžití. Rozvíjí soustředěnost, ale také uvolnění se a odstraňuje zábrany vůči sobě samému i vnějšímu světu, čímž podporuje socializaci. Poskytuje prostor pro samostatné, osobité myšlení a sebevyjádření.

Práce v rámci LDO zdokonaluje pohybové dovednosti, plynulost i expresivitu mluveného projevu. 

Literárně dramatický obor pod naším vedením je průsečíkem mezi dramatickou výchovou a výchovou literární.  Čerpáme z metod dramatické výchovy a literatury pro děti, mládež i dospělé. Zároveň ale dáváme prostor mladým autorům a přinášíme jim nové podněty k rozvoji jejich talentu. Tvůrčí svoboda obohacuje žáky a stimuluje jejich obrazotvornost.

Cílem literárně dramatického oboru je během vzdělávacího procesu dospět k realizaci divadelního představení, či veřejného vystoupení různého charakteru a žánru.  Tematický obsah jevištní produkce vzniká v souladu se zkušenostmi, individuálními předpoklady a věkem dětí. Používáme variabilní metody, prostředky a formy činností. Žáci v průběhu docházky získávají bohaté dovednosti a zkušenosti v oblasti vztahů,
komunikace i vyjadřování se. Získané vzdělání mohou uplatnit například v humanitních oborech, nebo se realizovat jako aktivní umělci.

Fotogalerie a videa

Příspěvek na studium/školné

200,- Kč/měsíc – platí se na celé školní pololetí – v září 1 000,- Kč + v lednu 1 000,- Kč

DOPLŇUJEME NA 2. POLOLETÍ videa na Youtube - stojí za to!!!

video na Youtube nábor únor 2024

 

Přijďte mezi nás

nově SLAM POETRY V ZUŠ Litvínov

Dramaťák je v našem pojetí o spolubytí, tvoření a vzájemném naslouchání. Učíme se formulovat a předávat myšlenky, komunikovat s divákem i mezi sebou. Důležitý je pro nás osobnostní rozvoj, podpora  představivosti a kreativity. Používáme různé techniky k vyjádření tématu, pracujeme s literárními předlohami, tvoříme vlastní literární tvary, které se učíme patřičně interpretova a taky si trochu hrajeme.

Vznikají u nás pevné vazby v kolektivu a vytváříme si přátelské a podporující podhoubí pro růst laskavých a silných osobností. Naším cílem je, aby absolvent literárně – dramatického oboru byl zdravě sebevědomým, spokojeným a empatickým člověkem.

Přijďte mezi nás.

Nejbližší akce ZUŠ

26
Čvn
25. Přehlídka LDO
17:00 - 19:00
Hlavní budova - 1.16 koncertní sál ZUŠ Litvínov
28
Čvn
Ročníková výstava výtvarného oboru
17:00 - 10:00
Foyer KD Citadela
29
Čvn
Hlavní prázdniny
0:00 - 0:00
05
Čvc
Zobrazit všechny
Věkové rozřazení žáků

 • Rozhodující je dosažený věk k 31.srpnu v roce přijetí do ZUŠ

  přípravný ročník pro I. stupeň
  PV 1. roč. – od 5 let (předškolní děti)
  PV 2. roč. – od 6 let (1.třída ZŠ) 

  I. stupeň ZUŠ
  1. roč. – od    7 let (2.třída ZŠ)
  2. roč. – od   8 let 
  3. roč. – od   9 let 
  4. roč. – od 10 let 
  5. roč. – od 11 let 
  6. roč. – od 12 let 
  7. roč. – od 13 let

  přípravný ročník pro II. stupeň
  PV II. stupně – od 14 let (pouze pro starší nástupy)

  II. stupeň ZUŠ
  1. roč. – od 15 let (1. ročník SŠ)
  2. roč. – od 16 let 
  3. roč. – od 17 let 
  4. roč. – od 18 let 

  SPD - studium pro dospělé (pouze denní forma studia SŠ, VOŠ a VŠ)
  1. roč. – od 19 let (1. ročník VOŠ, VŠ)
  2. roč. – od 20 let 
  3. roč. – od 21 let 
  4. roč. – od 22 let 

Naši absolventi
Pedagogové literárně dramatického oboru

(pro detailní informace, kontakt a rozvrh pedagoga klikněte na jeho jméno)

Lišťáková

Kottová Lišťáková Michaela, DiS.

literárně dramatický obor
Pšenková

Pšenková Jana, DiS.

literárně dramatický obor
lena-slamova.jpeg

Slámová, Lena

literárně dramatický obor - vedoucí oboru

Facebook