O oboru dramaticky-obor-transp

 

Literárně-dramatický obor rozvíjí komunikační dovednosti žáka i jeho talent v oblasti herecké i přednesové. Kultivuje mluvený projev pomocí dechotvorných, artikulačních a intonačních cvičení.

Krom projevu verbálního probíhá i rozvoj v pohybových dovednostech žáka.

Neopomínáme ani práci s rytmikou.

Žáci se účastní divadelních představení, soutěží, přehlídek i literárních čtení.
LDO připravuje žáky pro navazující studium nejen na uměleckých školách.

Poskytujeme dětem možnost samostatného jevištního působení i mimo ZUŠ.

Fotogalerie a videa

Příspěvek na studium/školné

200,- Kč/měsíc – platí se na celé školní pololetí – v září 1 000,- Kč + v lednu 1 000,- Kč

Náborová videa na Youtube - stojí za to!!!

Příměstské tábory LDO

ZUŠ Litvínov zastřeší letní, příměstský dramatický tábor Dramma Mia hned v několika termínech.

První turnus pod vedením Leny Slámové bude zaměřen na hlasové, artikulační , dechové a pohybové aktivity s akcentem na společné téma. Pokusíme se o vytvoření jevištního, případně filmového tvaru. Děti budou rozděleny do skupin nejen podle věku, ale hlavně podle toho, co si z tábora chtějí odnést. Zda budou chtít využít čas hrou, nebo spíše prací zaměřenou na výsledek.

Turnusy v režii Dobry Slámové jsou určené spíše pro starší účastníky. Program bude zaměřen více na jednotlivé aspekty filmové tvorby a každá skupina si natočí krátkometrážní film. Účastníci si vyzkouší jednotlivé role ve štábu – od scénáristy až po klapku.

 

Nejbližší akce ZUŠ

01
Čvc
Hlavní prázdniny
0:00 - 0:00
05
Čvc
06
Čvc
01
Srp
Letní taneční škola
9:00 - 16:00
Hlavní budova - 2.01 TO baletní sál
Zobrazit všechny
Věkové rozřazení žáků

 • Rozhodující je dosažený věk k 31.srpnu v roce přijetí do ZUŠ

  přípravný ročník pro I. stupeň
  PV 1. roč. – od 5 let (předškolní děti)
  PV 2. roč. – od 6 let (1.třída ZŠ) 

  I. stupeň ZUŠ
  1. roč. – od    7 let (2.třída ZŠ)
  2. roč. – od   8 let 
  3. roč. – od   9 let 
  4. roč. – od 10 let 
  5. roč. – od 11 let 
  6. roč. – od 12 let 
  7. roč. – od 13 let

  přípravný ročník pro II. stupeň
  PV II. stupně – od 14 let (pouze pro starší nástupy)

  II. stupeň ZUŠ
  1. roč. – od 15 let (1. ročník SŠ)
  2. roč. – od 16 let 
  3. roč. – od 17 let 
  4. roč. – od 18 let 

  SPD - studium pro dospělé (pouze denní forma studia SŠ, VOŠ a VŠ)
  1. roč. – od 19 let (1. ročník VOŠ, VŠ)
  2. roč. – od 20 let 
  3. roč. – od 21 let 
  4. roč. – od 22 let 

Naši absolventi 2021/2022

I. stupeň - 3 absolventi

 • Belancová Pavla
 • Pelc David
 • Semsch Patrik

 
Pedagogové literárně dramatického oboru

(pro detailní informace, kontakt a rozvrh pedagoga klikněte na jeho jméno)

slamova-dobra.jpeg

Slámová, Dobra DiS.

Dramatické oddělení
lena-slamova.jpeg

Slámová, Lena

Dramatické oddělení - vedoucí oboru

Facebook