Kyselovičová

Kyselovičová Magdaléna, MgA., DiS.

hra na hoboj a zobcovou flétnu

Absolventka HAMU Praha na hoboj. Členka Jihočeské filharmonie.

 

Náš tým - další členové

Facebook